Her er referater for trænerudvalgsmøder og træner møde

2020

træner udvalgsmøde oktober /cms/../cms/ClubDcHSaeby/ClubImages/Referat traener udvalgsmode oktober 2020-.pdf 

 

2021

træner møde den 27/8-21 /cms/../cms/ClubDcHSaeby/ClubImages/Referatjunipdf.pdf

trænermøde den 14/9-21 /cms/../cms/ClubDcHSaeby/ClubImages/Dch referat traenermode 14-9-21.pdf 


2022

Trænermøde den 11/10-22 referat træner møde 11-10-2022 1.pdf

Nyheder

Sponsorer