Her er referater for trænerudvalgsmøder og træner møde

2020

træner udvalgsmøde oktober /cms/../cms/ClubDcHSaeby/ClubImages/Referat traener udvalgsmode oktober 2020-.pdf 

 

2021

træner møde den 27/8-21 /cms/../cms/ClubDcHSaeby/ClubImages/Referatjunipdf.pdf

trænermøde den 14/9-21 /cms/../cms/ClubDcHSaeby/ClubImages/Dch referat traenermode 14-9-21.pdf 

Nyheder

Sponsorer