Privatlivspolitik for DcH Sæby

25-05-2018


DcH Sæbys dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

DcH Sæby er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lokalforenings formand Maria Krogh Lehmann

Adresse: Elisabeth Billesvej 1

CVR: 23808757

Telefonnr.: 24670345

Mail: formand@dch-saeby.dk

Website: www.dch-saeby.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger:

    • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemsnummer, resultater, bankkontonummer


  1. Oplysninger om frivillige, trænere, hjælpetrænere og træneraspiranter:

  • Almindelige personoplysninger:

Nyheder

Sponsorer